strona


strona
puslapis
pusė
šonas

Słownik Polsko-Litewski. 2014.